www.letsswing.se
Lars & Lillemor Ohlsson, Gävle
Tel 026-39017 Lillemor mob. 070-3887417, Lasse mob. 070-5699017

Let's Swing Here Comes The Sun
"Sanna"

 

 

På besök hos Ingrid & Micke en vacker sommarkväll i juli

Ingrid med sonen Arvid på ryggen

Micke

Lasse, Micke och Sanna framför deras hus.